İŞ ORTAKLIĞI ŞART VE KOŞULLARIİşbu sözleşme WinnersAffiliates İş Ortaklığı Programı faaliyetinde bulunan (bundan sonra “WinnersAffiliates” veya “Biz” olarak anılacaktır) ve siz ( bundan sonra “İş Ortağı” veya “Siz” olarak anılacaktır) tarafından ve aralarında yapılmış olup, WinnersAffiliates İş Ortaklığı Programının bütün üyelerine uygulanan şart ve koşulları barındırmaktadır. 

Lütfen bu Sözleşmeyi bütün yönleri ile dikkatlice okuyunuz.  Bu İnternet sitesini kullanarak ve/veya WinnersAffiliates İş Ortaklığı Programı için iş ortağı olarak kayıt yaptırarak, bu Sözleşme tarafından belirlenen şart ve koşulların bağlayıcılığını kabul etmiş bulunmaktasınız. Böylece bu Sözleşme taraflar arasında geçerli ve bağlayıcı hale gelmiş sayılır.  

Belirtilen Şart ve Koşulların sizin için uygun olmaması durumunda (veya yetkili değilseniz)  WinnersAffiliates Ortaklık programına katılmamalısınız veya (hâlihazırda Ortaklık Programına kayıt yaptırdıysanız) [email protected] adresine e-posta yollayarak herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için Sözleşmenin iptalini talep edebilirsiniz. Şart ve Koşullar hakkında veya herhangi bir konuda sorunuzu aynı e-posta adresine yollayabilirsiniz. İşbu Şart ve Koşullar, tarafınızca doldurulmuş Ortaklık Kayıt Formu ve tarafımızdan, e-posta veya internet sitemiz [https://www.winnersaffiliates.com] aracılığıyla size sağlanmış olan diğer poliçeler ve ek hükümler, WinnersAffiliates ile olan iş ortaklığı anlaşmanıza uygulanacak olan koşulların bütününü oluşturmaktadır. 

1.Tanımlar

Bu sözleşmenin amacı doğrultusunda, aşağıda belirtilen kelimelerin anlamları açıklandığı şekildedir. 

İş Ortağı kontrolündeki kaynak” İş Ortağının, WinnersAffiliates internet sitesine ziyaretçi sağladığı herhangi bir kaynağı ifade eder. Bununla sınırlı kalmamak üzere, internet siteleri, e-posta pazarlama, çevrimdışı kampanyalar, ödemeli arama motoru ve banner reklamlarını ifade eder.

İş ortağı Takip Linki” WinnersAffiliates tarafından İş Ortağına sağlanan ve WinnersAffiliates’in İş Ortağını tespit etmesini sağlayan veya İş Ortağı kontrolündeki bir kaynaktan, iş ortağı tarafından İnternet sitelerini ziyaret etmesi için yönlendirilen ziyaretçilerin WinnersAffiliates tarafından tespit edilmesini sağlayan linki ifade eder.

Bonus Kodu” WinnersAffiliates ve/veya İş Ortağı tarafından oluşturulan ve İnternet sitelerinden herhangi birini ziyaret etmek için İş Ortağı tarafından İş Ortağı Kontrolündeki kaynaktan yönlendirilen ziyaretçilerin tanınmasına yardımcı olan ve aynı zamanda WinnersAffiliates ’de ayrıcalık sağlayan kodu ifade eder.

Gizli Bilgi” karşı tarafa ait gizli ve/veya kişiye ait sözlü veya yazılı ifade edilmiş olan bilgiler ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere, karşı tarafa ait buluşlara ilişkin bilgiler, pazarlama materyalleri, ticari sırlar, teknik uzmanlık, yöntemler, süreçler, teknikler, kod, teknolojiler, var olan ve potansiyel müşteri ve müvekkil listeleri, finansal bilgiler, Stratejik ticari planlar, diğer teknik, ticari ve operasyonel bilgiler ve bu sözleşmenin şart ve koşulları anlamına gelir. 

Komisyon” Aşağıdaki 3. Fıkra ‘da öngörülen ücreti ifade eder. 

Brüt Gelir” Bahis veya Casino ile ilişkili bütün ürünler üzerinden bahis oynayan Geçerli Oyuncular ’dan sağlanan gelir değerini ifade eder ve oynanan toplam bahislerden, kazanılan miktar düşülerek hesaplanır.

Pazarlama Materyalleri” WinnersAffiliates tarafından, seçilen ve/veya tedarik edilen ve İş Ortağı İnternet sitesinde kullanılmak ve sergilenmek amacıyla kullanılan çeşitli banner reklamları, link butonları, yazılı linkler ve/veya diğer grafik veya yazılı materyaller.

Net Gelir” Aylık olarak hesaplanan, Brüt Hasılattan (i) bütün oyun vergileri, bahis vergileri ve ulusal kanunlarca dayatılan diğer ücretler, yönetmelikler ve kurumlar, (ii) bonus ödemeleri (geri çekilen Bonuslar hariç), (ii) ters-ibraz (chargeback) ve dolandırıcılık maliyetleri, (iv) diğer materyal işlem maliyetleri (Net gelirden düşüldüğünde İş Ortağına açıklanacak olan maliyetler) ve (v) lisans ücretlerinin çıkarılmasıyla hesaplanan değeri ifade eder. 

Yeni Ödeme Yapan Oyuncu (ÖYO)” Bulunulan ay içerisinde, kayıt olarak, en az yirmi beş Avro (25€) ücret yatıran ve WinnersAffiliates ürünlerinde bu ücreti kullanan müşterilerin toplamını ifade eder.

Oyuncu Hesabı” İş Ortağı Kontrolündeki kaynaklardan, iş ortağı tarafından WinnersAffiliates’e yönlendirilen ziyaretçilerin İnternet Sitelerinden herhangi birinde oluşturdukları kullanıcı hesabını ifade eder. 

Önceki İş Ortaklığı Şartları”  Yukarıda belirtilmiştir. 

Geçerli Oyuncu” WinnersAffiliates hesabı açtıktan sonra ilk defa hesabına para yatıran Yönlendirilmiş Oyuncuyu ifade eder.

Yönlendirilen Oyuncu” İş Ortağı kontrolündeki herhangi bir kaynaktan WinnersAffiliates sitesine yönlendirilerek kayıt olan gerçek veya tüzel kişiler olup, daha önce WinnersAffiliates’te herhangi bir hesap açmamış olması gerekmektedir. Oyuncunun, İş ortağı takip linki vasıtasıyla veya Bonus Kodu kullanarak WinnersAffiliates ‘te hesap açması ve/veya herhangi bir arama sonuç sayfası vasıtasıyla veya WinnersAffiliates İnternet sitesinden İş Ortağına temin edilen URL bağlantısı vasıtasıyla hesap açması ve/veya içerisinde İş Ortağına atanan benzersiz Kimlik Numarası barındıran çerez vasıtası ile kayıt olması ve belirli bir İş Ortağına atanmış kullanıcı olması gerekmektedir. 

Alt İş Ortağı” Başka bir İş Ortağı tarafından yönlendirilerek ve bu İş Ortağının Temin ettiği bağlantıyı kullanarak, WinnersAffiliates İş Ortaklığı Programına katılan İş Ortaklarını ifade eder. 

Internet Siteleri” www.winnersaffiliates.com ve/veya WinnersAffiliates tarafından temin edilen diğer internet adreslerini ifade eder.  

2. İş Ortaklığı Programı

2.1
Başvuru formunuzun tarafımıza ulaşması ve işbu sözleşme ile WinnersAffiliates İş Ortaklığı Programına kabulünüz göz önüne alınmıştır. Tek ve yegâne yetkimizle, İş Ortaklığınız kabul edildiğinde, işbu sözleşme siz, İş Ortağı ve biz, WinnersAffiliates arasında bağlayıcı nitelikte olacak ve Internet sitelerine Yönlendirilen Potansiyel Oyuncuların gayri münhasır ve iptal edilebilir yönetim yetkisi bu Sözleşmenin Koşul ve Şartlarına uygun olarak tarafımızdan size sağlanacaktır. İşbu Sözleşme tarafınıza potansiyel oyuncuların Internet sitelerine yönlendirilmesi hususunda veya WinnersAffiliates İş Ortaklığı Programıyla bağlantılı özel bir hak tanımamaktadır. 

2.2 Bu Koşul ve Şartları kabul ederek, Avrupa Birliği E-Ticaret Yönergesi 2000/31/EC (Elektronik Ticaret Yönergesi 00/31/EC) ’nin 9 (1) ve 9 (2) (Elektronik bilgi hükümleri) ve 11 (1) (Siparişin verilmesi)  hükümlerinin bu sözleşmeye veya sözleşmeye yapılan eklemelere etki etmediğini açıkça kabul etmiş bulunmaktasınız. 

2.3 İş Ortağı, bir banner reklamının takip kodunu kendi internet sitesinin HTML kodu içerisine yerleştirmekle yükümlüdür. Böylece WinnersAffiliates, oyuncuları takip edebilir ve çerezler vasıtasıyla İş Ortağı tarafından Yönlendirilen Oyuncu olarak atayabilir.  Bu çerezlerin kullanım süresi kırk beş (45) gündür, böylece, herhangi bir ziyaretçi, İş Ortağının internet sitesini ziyaret ettiği andan itibaren kırk beş (45) gün içerisinde İnternet Sitesine kayıt yaptırabilir. 

3. Ücretlendirme 

3.1 İş Ortağının Geçerli Oyuncuları Internet Sitelerinden her hangi birine yönlendirmesi durumunda, WinnersAffiliates, İş Ortağına aşağıdaki komisyonları ödemekle mükelleftir. Taraflar herhangi bir ay içerisinde ödenecek asgari komisyonun 25 € olduğunda anlaşmışlardır.

3.2 Yukarıdaki tabloda belirtilen ve İş Ortağına ödenecek olan bedel, işbu sözleşmede bahsi geçen taahhütlerini yerine getirmesi bakımından tam ve eksiksiz ödenen bedeli teşkil eder ve bütün yükümlülükler, giderler, ücretler ve maliyetlerin geri ödenmesini ve tam tazminini içerir.

3.3 Vadesi gelmiş alacak miktarı 25 €’u (“Minimum Limit”) geçmek şartıyla, komisyon miktarı her ayın sonunda hesaplanır ve ödemeler her ayın 15 inde yapılır. Eğer alacak miktarı Minimum Eşiğin altında kalması durumunda, kalan miktar bir sonraki aya aktarılır ve Minimum Eşiğin geçilmesi ile ödenir. 

3.4 Bütün ödemeler İş Ortağının başvuru sırasında seçtiği ödeme yöntemine göre veya taraflar arasında İş Ortağının Yetkili Temsilcisi vasıtası ile zaman zaman anlaşılan diğer ödeme yöntemleri ile gerçekleştirilecektir.  Bu Sözleşmede belirtilen bütün ücretler, komisyonlar ve ödemeler, Katma Değer Vergisi (KDV) ve zaman zaman yüklenen diğer benzer vergi, harç ve ödemelerden muaftır. Şüpheye mahal vermemek için, İş Ortağı, bu sözleşme kapsamında alınan ücretler sonucunda oluşabilecek yerel ve uluslararası (eğer varsa)  harçlar, geçiş ücretleri, gümrük ve diğer vergilerden yalnızca kendisi sorumlu olacaktır.

3.5 Her hangi bir ay içerisinde, İş Ortağının Geçerli Oyuncularından WinnersAffiliates’e gelen bütün brüt gelirlerin sıfırın altında (Negatif Bakiye) olduğu durumlarda, İş Ortağı, Negatif Bakiyeye eşit olan toplam değeri WinnersAffiliates'e ödemekle yükümlü değildir, böyle bir durumda Negatif Bakiye sıfır olacaktır. Bununla beraber Taraflar, Negatif Bakiyenin bir sonraki aya aktarılması ve o ayın komisyonundan mahsup edileceği konusunda anlaşmışlardır. Belirli bir ay içerisinde tamamen mahsup edilmediği durmada, Negatif Bakiye, bir sonraki aylara tamamen mahsup edilene kadar aktarılacaktır. 

3.6 Fıkra 3.5 ‘e ek olarak, Negatif Bakiye WinnersAffiliates’in başka marka veya başka internet sitelerine aktarılabilir ve bu marka ve internet sitelerinden doğan komisyonlardan mahsup edilir.

3.7 İş Ortaklığı kazançları İş Ortağına özeldir ve İş Ortağı diğer tüzel veya gerçek kişilerce veya vasıtasıyla güvence altına alınan İş Ortaklığı kazançlarında veya diğer tazminlerde hak iddia edemez. İş Ortağı, diğer üçüncü partiler için veya adına ödeme alamaz. 

3.8 WinnersAffiliates muhtelif zamanlarda İş Ortaklığı Kazanç yapısını veya Komisyon şemasını (veya bunların bir kısmını) İş Ortağından izin almaksızın, uygun gördüğü herhangi bir sebepten ötürü değiştirme hakkını saklı tutar. 

4. Hesap Açma ve Kayıt

4.1 İş Ortağı, kayıt sırasında ve İş Ortaklığı formunu doldururken verdiği bütün bilgilerin her açıdan doğru, gerçek ve eksiksiz olduğunu taahhüt ve temsil eder. İş Ortağı, WinnersAffiliates tarafından muhtelif zamanlarda talep edilebilecek olan diğer bilgileri de temin etmekle yükümlüdür. İş Ortağı, kendisi tarafından sağlanan eksik veya yetersiz bilgi sebebiyle, geçerli İş Ortaklığı Komisyon ödemesinin gecikebileceğini veya alıkonabileceğini onaylar ve kabul eder. 

4.2 İş Ortağının tabi olduğu kanunların, WinnersAffiliates İş Ortaklığı Programına katılmaya ve işbu sözleşmede bahsi geçen yükümlülükleri yerine getirmeye mani olmadığından emin olmak, İş Ortağının yegâne sorumluluğundadır.

4.3 WinnersAffiliates belirli detayların saptanması için daha fazla kanıt talebinde bulunabilir. İş Ortağının kayıt detaylarında herhangi bir değişiklik olması durumunda, İş Ortağı ilgili değişikliği gecikmeden WinnersAffiliates’e bildirmekle yükümlüdür. İş ortaklığı ayrıntılarının onaylanması için, WinnersAffiliates, gerekli özen dosyalarının talebi de dâhil olmak üzere, mevcut herhangi bir yolla İş Ortaklığının detaylarını onaylama hakkını saklı tutar.

4.4 WinnersAffiliates, gerekli özen dosyalarının tatmin edici olmaması veya bu dosyaların hiç temin edilmemesi durumunda, sözleşme altındaki herhangi bir ödemeyi durdurma hakkını saklı tutar.

4.5 WinnersAffiliates, hiçbir İş Ortağına sorumlu olmaksızın, yapılan başvuruyu İş Ortağına bildirmeden veya herhangi bir sebep göstermeden, reddetme hakkını saklı tutar.

4.6 WinnersAffiliates veya bağlı kuruluş çalışanları, ortakları, ajansları, üstlenicileri, temsilcileri ve tedarikçileri ( birinci dereceden akrabalar da dâhil olmak üzere, eşleri, ev arkadaşları ve partnerleri) WinnersAffiliates İş Ortaklığı Programına katılmak için uygun değillerdir.

4.7 WinnersAffiliates İş Ortaklığı Programı, İş Ortağının doğrudan ve yegâne katılımına yöneliktir. İş Ortağı, üçüncü taraflar adına İş Ortağı hesabı açamaz. Üçüncü taraflara, İş Ortağı hesabı açmak, aracılık yapmak ve devretmek yasaklanmıştır. İş Ortaklığı hesabını diğer hesap sahiplerine devretmek isteyen iş ortakları, WinnersAffiliates’ten yazılı izin talep etmekle yükümlüdür.

5.Bilgi

5.1 WinnersAffiliates’in İnternet Sitesi ziyaretçilerine yönelik uyguladığı gizlilik yükümlülüğüne bağlı olarak, işbu Sözleşmeye uygun olarak İş ortağının WinnersAffiliates ’den aldığı ödemelerin doğruluğunu kontrol etme amacıyla, WinnersAffiliates, İş ortağına aşağıdaki bilgileri, İş Ortağının talep ettiği dönem için sağlamakla yükümlüdür.

(a) Her bir kullanıcı adının ve menşe ülkesinin 3 ardışık karakterini,
(b) Yönlendirilen Oyuncunun, Geçerli Oyuncu haline geldiği ay,
(c) Geçerli Oyuncunun WinnersAffiliates’de yönlendirildiği İş Ortağı kontrolündeki kaynak ve yönlendirmenin yapıldığı tarih

5.2 WinnersAffiliates’in, yetkili bir otorite veya başka bir organizasyon tarafından, internet sitesinin herhangi bir yargı alanı içerisinde ki kanun ve/veya düzenlemelerle aynı paralellikte hareket etmediğine dair bir uyarı alması durumunda, İş Ortağı derhal bununla ilgili bilgilendirilecek ve ilgili otorite veya organizasyonun adı ve iddianın temeli konusunda İş Ortağına bilgi sağlanacaktır.

5.3 WinnersAffiliates’in talebiyle, İş Ortağı işbu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir bilgiyi derhal WinnersAffiliates’e veya WinnersAffiliates’in talebinde belirtiği bir yasal otoriteye bildirmekle yükümlüdür.

5.4 WinnersAffiliates, bu koşul ve şartların tamamını veya bir parçasını herhangi bir zamanda değiştirebilir. Mümkün olduğu durumlarda, gerekli değişiklik yapılmadan önce, değişiklikle ilgili bilgi İş Ortağının kayıtlarda ki en son e-posta adresine, e-posta yoluyla veya hesabı üzerinden yollanan bilgi mesaj ile bildirilecektir. En nihayetinde, bu koşul ve şartlardaki değişiklikleri kontrol etmek İş Ortağının yegâne sorumluluğundadır. Bu sebepten ötürü, İş Ortağının düzenli olarak hesabına giriş yapması önem arz etmektedir. İş Ortağının yapılan değişiklikleri kabul etmemesi durumunda, işbu sözleşmenin sonlandırılması tek çözüm yolu olacaktır. Tarafımızdan yapılan değişikliğin bildirimi sonrasında İş Ortağının, İş Ortaklığı programına devam etmesi, İş Ortağının bu değişiklikleri kabul ettiğini bağlayıcı olarak teşkil eder.

6. Meşru Tanıtım Yöntemleri

6.1 İş Ortağı uygun tanıtım yöntemlerini kullanmakla yükümlüdür. Uygun olmayan tanıtım yöntemlerini kullandığı anlaşılan İş Ortaklarının işbu Koşul ve Şartlarla sahip oldukları haklar ve İş Ortaklığı statüsü iptal edilir.

6.2 Uygun olmayan tanıtım yöntemlerinin genel bir listesi bunlarla sınırlı kalmamak üzere aşağıda verilmiştir.

6.2.1 WinnersAffiliates’e doğrudan URL adresleri yollamak ( buna yukarıdaki markanın domain adresinin yanlış yazımı da dâhildir.)

6.2.2 Iframe aracılığıyla internet sitesi çerezlerini zorlamak.

6.2.3 WinnersAffiliates’in açıkça izin vermediği üçüncü tarafların bağlantılarını kullanarak reklam vermek.

6.2.4 Brand bidding Marka İsmine Reklam vermek (yazım hataları da dâhil olmak üzere)

6.2.5 Ad-hijacking (“Reklam korsanlığı: Başka bir reklamın metnini kendi reklamında anahtar kelime olarak vermek”)

6.2.6 WinnersAffiliates İş Ortağı Linkini SPAM veya UCE (İstenmeyen Ticari E-posta) kullanarak göndermek.

6.2.7 Arama motoru reklamlarında WinnersAffiliates linki vermek.

6.3 İş Ortağı, çeşitli sosyal medya topluluklarında WinnersAffiliates’i tanıtmak üzere yetkilendirilmiştir. Bununla beraber, bu yetki İş Ortağına sosyal medya toplulukları içerisinde grup kurarak veya belirli bir internet sitesi oluşturarak, kendini WinnersAffiliates’in yetkilisi olarak tanıtma veya gösterme hakkı tanımaz.

6.4 WinnersAffiliates, İş Ortağının WinnersAffiliates standartlarına göre uygunsuz tanıtım yöntemi kullandığına karar verme hakkını kendi yegâne takdirinde saklı tutar. WinnersAffiliates böyle bir karara; kendi fikrine veya sadece şüphelenerek veya kendi inancına dayanarak varabilir ve fikrini veya şüphesini sağlam bir temele dayandırarak kanıtlama sorumluluğu - aksi ispat edilmesi durumunda veya hosting/alan adı hizmeti veren diğer şirketin bu reklamın uygunsuz olmadığı yönünde hükmettiği durumlarda da geçerli olmak üzere- yoktur.

6.5 Uygunsuz tanıtım yöntemi kullanan İş Ortağı, bu sözleşme koşul ve şartlarını ihlal ettiğine hükmedilir ve İş Ortaklığı statüsü iptal edilir. Böyle bir İş Ortağı derhal WinnersAffiliates’in iş ortaklığından çıkarılır.

6.6 Uygunsuz tanıtım yöntemleriyle yapılan herhangi bir satış, WinnersAffiliates’ten gelecek olan kredi veya komisyona uygun değildir.

6.7 Belirtilen veya diğer uygunsuz reklam yöntemlerini kullanarak gelir elde ettiğine hükmedilen İş Ortakları, WinnersAffiliates tarafından kendilerine ödenen komisyon gelirlerini geri ödemekle yükümlüdür. WinnersAffiliates’in bu hakkını kullanmama kararı alığı durumlar, WinnersAffiliates’in işbu sözleşmenin herhangi bir diğer hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

7. Dolandırıcılık ve Ters-İbraz (Chargeback)

7.1 WinnersAffiliates’in, geçerli bir oyuncunun dolandırıcılık yaptığını iddia etmesi durumunda veya bir Geçerli oyuncunun WinnersAffiliates’te yaptığı ödemeyi Ters-ibraz yöntemi ile geri almaya çalıştığı veya aldığı durumda, WinnersAffiliates, İş Ortağını konuyla ilgili olarak bilgilendirecek ve gerekli ücreti,  İş Ortağının bir sonraki ödemesinden mahsup edecektir.  

8. WinnersAffiliates’in Yükümlülükleri

8.1 WinnersAffiliates aşağıdaki yükümlülükleri kabul ettiğini taahhüt eder:

8.1.1 WinnersAffiliates, İş Ortağına işbu Şart ve Koşullar altında ki yükümlülüklerini devam ettirebilmesi amacıyla gerekli olabilecek her türlü bilgiyi temin etmekle yükümlüdür.

8.1.2 İlgili bahis ve komisyon miktarlarını ve numaralarının takibini yapmak.

8.1.3 İş Ortağına ödemelerle ilgili bilgi temin etmek ve;

8.1.4 Kredi kartı yetkilendirmeleri, ödeme süreci, iptaller, iadeler ve WinnersAffiliates’in işi gereği diğer bütün müşteri hizmetleri ile ilgili bilgileri temin etmek.

9. Taahhütler

9.1 İş Ortağı, böylelikle aşağıdaki yükümlülükleri garanti ve taahhüt eder:

9.1.1 İşbu sözleşmenin hükümleri gereğince, İnternet Sitesinin reklam, tanıtım ve pazarlamasını yapmak için gerekli olan izin, lisans ve hakların tek maliki olduğunu.

9.1.2 Internet Sitesinin reklam, tanıtım ve pazarlamasının, tarafların çıkarlarına mümkün olan en fazla şekilde ve en yaygın biçimde yapmak için elinden gelenin en iyisini, aktif ve etkili olarak yapacağını ve WinnersAffiliates’in muhtelif zamanlarda bilgilendirebileceği ve/veya çevrimiçi olarak ulaşılabilecek kullanım yönergelerine uygun biçimde yapacağını.

9.1.3 Kara para aklama ve kara para aklamaya yönelik olabilecek veya terör veya suç oluşturabilecek her türlü aktiviteden kaçınacağını ve önleyeceğini.

9.1.4 Potansiyel oyuncuların internet sitesine yönlendirme ve pazarlamasında doğabilecek her türlü maliyeti ve gideri İş Ortağı kendi karşılayacaktır. İş Ortağı, pazarlama aktivitelerinin dağıtım, içerik ve adabının tek sorumlusu olacaktır. İş Ortağı bütün pazarlama aktivitelerini, profesyonelce, düzgün olarak ve bulunduğu bölgenin hukukuna uygun şekilde ve bu sözleşmenin şartlarına uygun olarak yapacaktır. İş Ortağı, hiç bir üçüncü tarafı, aşağıda bahsedilen maddeler doğrultusunda yetkilendirme, temin etme, yardım etme veya cesaretlendirme hakkına sahip değildir:

9.1.4.1 Markaları ve/veya pazarlama materyallerini, içerisinde karalayıcı, kötü niyetli, ayrımcı, müstehcen, yasadışı, cinsel içerikli, pornografik veya şiddet içerikli veya WinnersAffiliates’in yegâne takdir yetkisiyle uygun olmayan materyal ve/veya içerik bulunduran, herhangi çevrimiçi internet sitesi veya başka bir ortama yerleştirmek.

9.1.4.2 Yükümlülüklerini, 18 yaş altı kişileri hedefleyen site, hizmet veya oyunlarda pazarlama aktiviteleri uygulayarak sürdürmek (veya ilgili yetki alanı içerisinde uygulanabilir yaş sınırı altında olan);

9.1.4.3 Herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek;

9.1.4.4 WinnersAffiliates İş Ortaklığı Programına katılım sağlayan herhangi bir ortam veya site üzerinden gelen veya üzerinde olan trafiği herhangi bir şekilde değiştirmek, yeniden yönlendirmek veya herhangi bir şekilde sitenin veya sayfanın işlem veya erişimini engellemek veya engelleme ve yeniden yönlendirme girişiminde (kullanıcı tarafından kurulan yazılım kullanımı da dâhil olmak üzere) bulunmak;

9.1.4.5 İznimiz olmadan, e-posta, sohbet panoları veya oyun masalarımızda spam yapmak suretiyle, doğrudan veya dolaylı olarak, sitemizdeki oyuncularla, WinnersAffiliates’e ait olmayan diğer çevrimiçi sitelere gitmeleri konusunda kışkırtmak veya başka amaçlar için iletişim kurmak; ve

9.1.4.6 WinnersAffiliates İş Ortaklığı programını ve ilgili ödeme yapısını kötüye kullandığını gösteren herhangi bir son-kullanıcının, sistematik bahis yapmasına sebep olmak ve burada sunulan WinnersAffiliates İş Ortaklığı Programı ve iyi niyetli iş fırsatlarıyla tutarlı olmamak.

9.1.5 WinnersAffiliates İş Ortaklığı kapsamında sunulan tek bir bağlantıyı kullanacağını, aksi takdirde yönlendirilen oyuncuların düzgün kaydının ve hesabının herhangi bir garantisi olmadığını anladığını;

9.1.6 Özellikle Malta bahis ve şans oyunları mevzuatı dâhil olmak üzere uygulanabilir her kanun ve düzenlemeyi anladığını, uyacağını ve ihlal etmeyeceğini;

9.1.7 İnternet sitesinin ve sitede görünen her türlü materyalin geliştirilmesinden, işletilmesinden ve bakımından sorumlu olacağını;

9.1.8 WinnersAffiliates’in itibarını lekeleyebilecek veya zarar verebilecek veya WinnersAffiliates’i kötü gösterebilecek her türlü davranıştan kaçınacağını;

9.1.9 Saldırgan, saygısız, nefret dolu, tehdit edici, zarar verici, lekeleyici, hakaret içeren, ayrımcı (ırk, etnik köken, mezhep, din, cinsiyet, cinsel yönelim, fiziksel engel veya daha başka) müstehcen, yasadışı veya daha başka uygunsuz herhangi bir davranış sergilemeyeceğini veya cinsel içerikli, pornografik, müstehcen veya sansürlenmemiş şiddet içeren materyal kullanmayacağını;

9.1.10 18 yaş altındaki hiç kimseyi etkin bir şekilde bahis ve şans oyunlarına yönelik pazarlama hedefi olarak almayacağını;

9.1.11 Bahis ve şans oyunlarının ve tanıtımının yasadışı olduğu hiçbir bölgeyi etkin bir şekilde hedef almayacağını;

9.1.12 Yasadışı veya dolandırıcılık içeren internet sitelerine hiçbir şekilde trafik sağlamayacağını ve bununla sınırlı kalmamak üzere;

9.1.12.1 WinnersAffiliates veya WinnersAffiliates internet sitesini referans vermek veya adını bahsetmek suretiyle istenmeyen toptan e-posta (spam) yollamak.

9.1.12.2 Yanlış meta etiketi kullanmak.

9.1.12.3 Bir oyuncu olarak kayıt yaptırmak veya doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir oyuncu hesabına, İş Ortağı Takip Linki vasıtasıyla, kişisel kullanım ve/veya akraba, arkadaş, çalışan veya diğer üçüncü kişilerin kullanımı için para yatırmak veya Komisyon oranını suni olarak artırabilecek her hangi bir girişimde bulunmak veya diğer yöntemlerle WinnersAffiliates’i dolandırmak. Bu maddenin ihlali dolandırıcılık olarak görüleceğinden cezai takibatla sonuçlandırılacaktır.

9.1.13 İş Ortağı İnternet sitesini veya herhangi bir diğer internet sitesini, WinnersAffiliates ve/veya İnternet Sitesine herhangi bir kafa karışıklığına yol açacak benzerlikte sunmayacağını veya WinnersAffiliates ve/veya İnternet Sitesinin kısmen veya tamamen İş Ortaklığı sitesiyle bağlantılı olduğu izlenimi yaratmayacağını.

9.1.14 Herhangi bir telif hakkı, ticari marka hakkı veya diğer sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek veya başkalarını ihlal etmeye yardım edecek hiçbir materyali bünyesinde bulundurmayacağını.

9.2 İş Ortağı işbu Şart ve Koşullara başlamak ve uygulamak için murahhas yetkilidir.

9.3 Taraflar, İş Ortağının aktivitelerine uygulanacak olan kanunların ilgili hükümlerini değerlendirmede tek sorumlunun İş Ortağının kendisi olduğu ve WinnersAffiliates İş Ortaklığı programına katılarak kural ve kanunları çiğnemediği konusunda hemfikirdirler.

10. Sorumluluk

10.1 İş Ortağı, WinnersAffiliates ve yöneticilerini, görevlilerini, temsilcilerini ve çalışanlarını, tüm sorumluluk, iddia, tazminat davası, yargılama, maliyet ve harcamalardan dolayı ve karşı tazmin eder. Makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, doğrudan kaynaklanan veya bağlantılı olan;
i. her türlü ihmal veya kasıtlı hareket veya İş Ortağının performansı veya işbu Sözleşme altındaki taahhüt ile ilgili kusurlar;
ii. ilgili kanun veya düzenlemenin ihlaliyle bağlantılı olarak, WinnersAffiliates’e kesilen her türlü para cezası, vergi veya tazminat ödemesi;
iii. İş Ortağı tarafından bu sözleşmenin esasına ilişkin her türlü ihlal;
iv. İş Ortağı tarafından her türlü yasadışı faaliyetle bağlantılı olduğuna dair iddia;
v. üçüncü kişiler tarafından WinnersAffiliates’e karşı, bu sözleşmenin uygulamasıyla bağlantılı olarak başlatılan her türlü adli kovuşturma

10.2 WinnersAffiliates ve ona bağlı ana şirket, kardeş şirketler ve diğer grup şirketleri, varisleri, çalışanları, görevlileri, acenteleri, yöneticileri, hissedarları ve avukatları, hiçbir dolaylı hasardan sorumlu tutulmayacaklarıdır. Bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla; böyle bir hasar öngörülebilir olsa dahi ciro/gelir veya kar kaybı veya hisse ve müşteri kaybı.

10.3 Ölüm ve sakatlık halleri dışında kalan ve bu sözleşmeye uymamaktan kaynaklanan veya bu sözleşmenin uygulamasıyla bağlantılı haksız fiilden dolayı oluşan, WinnersAffiliates’in sorumluluğundaki doğrudan hasarlar, WinnersAffiliates tarafından, İş Ortağına hasara sebep olan olaydan bir önceki ay için ödenen komisyon miktarıyla sınırlı kalacaktır. Herhangi bir olayda, bu sözleşmenin diğer maddelerine bağlı kalmaksızın, WinnersAffiliates’in doğrudan hasar için toplam sorumluluğu on bin Avro (€10,000) toplamını geçemez.

10.4 Madde Hatası: Referansın kaynağının bulunamadığı durumlar bu sözleşmenin iptali anlamına gelmez.

11. Süre ve Fesih

11.1 İşbu Şart ve Koşullar, bu sözleşme tarihi itibari ile belirsiz süreli olarak yürürlüğe girer.

11.2 Bu sözleşme WinnersAffiliates tarafından hiçbir sebep göstermeksizin karşı tarafın kayıt sırasında belirttiği e-posta adresine iki (2) hafta öncesinden bildirmek kaydıyla herhangi bir zamanda fesih edilebilir.

11.3 Şüpheye mahal vermemek için, ne şekilde meydana gelirse gelsin işbu koşul ve şartların feshi durumunda, WinnersAffiliates geçerli oyuncular için komisyon ödeme yükümlülüğünden kurtulacaktır. Şüpheye mahal vermemek için, sözleşme bitimine veya fesih tarihine kadar tahakkuk eden tutar, dolandırıcılık veya diğer yasadışı yollardan tahakkuk etmediği sürece borç olarak kalacaktır.

11.4 WinnersAffiliates, İş Ortağına yapılacak olan son ödemeyi, ödeme miktarından emin oluncaya kadar makul bir süre bekletebilir. İş Ortağı, bu tarihten sonra daha fazla ödeme kazanmaya veya almaya uygun olmayacaktır.

11.5 İş Ortağının aşağıdaki maddelerde açıklanan durumları uygulaması halinde, WinnersAffiliates bu sözleşmeyi tek taraflı feshi yetkisine sahiptir;
(i) Alacaklılarının faydasına veya avantajı için uzlaşma veya anlaşmaya girmesi halinde, veya
(ii) Yeniden yapılandırma veya şirket birleşmesi amacıyla, faaliyetlerinin tamamını veya büyük bir kısmını durdurduğunda veya durdurmakla tehdit ettiğinde veya aynı sebepten ötürü tasarruf ödemelerini durdurduğunda; veya
(iii) Şirketin satışı ve izleyen tasfiyesi için karar çıkarıldığında veya başvuru yapıldığında veya emir verildiğinde veya tasfiye kararı için idare emri sunulduğunda;
(iv) Malta Şirketler Yasası 1995, bölüm 214 (5) gereğince, borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunda;
(v) İş Ortağının WinnersAffiliates’e ödeme yapması gerektiği durumlarda, ödemelerini vaktinde yapmadığında;
(vi) İşbu sözleşmenin esasına dair ihlalde bulunduğunda;
(vii) İşletme, mülk veya varlıklarının tamamı veya büyük bir kısmı üzerine, resmi tasfiye memuru, yönetici kayyım veya yönetici atandığında. Veya
(viii) Madde 9 da ki hükümlerden herhangi birinin ihlalinde.

11.6 Bu sözleşmenin feshi tarihinden itibaren, İş Ortağı, WinnersAffiliates’i bu sözleşmeden doğabilecek her türlü sorumluluk ve yükümlülükten, doğası gereği fesih için hazırlanmış yükümlülükler hariç, serbest bırakacak. Fesih, İş Ortağını, fesih öncesi ve/veya fesihten daha sonra oluşabilecek Gizli Bilgi ihlalinden dolayı sözleşme maddeleri ihlalinden doğan sorumluluklarından serbest bırakmaz.

12. Bildirim

12.1 İşbu sözleşme ile istenen veya kabul edilen bütün bildirimler veya diğer iletişimler yazılı olarak ve aşağıdaki adreslere yapılacaktır:
İş Ortağına yapılacaksa: İş Ortağının kayıt sırasında bildirdiği e-posta adresine.
WinnersAffiliates’e yapılacaksa: WinnersAffiliates’in kayıtlı adresine.

12.2 Postalanan bildirim veya iletişim alındı makbuzu ile verilmiş kabul edilecektir.

12.3 Bu maddede belirtilen herhangi bir e-posta adresi, bu maddede öngörülen yazılı bildirimde bulunarak değiştirilebilir.

13. Gizlilik

13.1 İş Ortağı, WinnersAffiliates’e zararlı etkisi olabilecek hiçbir Gizli Bilgiyi ifşa etmeyeceğini ve kullanmayacağını aşağıda belirtilen maddeler haricinde taahhüt eder:

13.1.1 İlgili yasa veya borsa kuralları veya yetkili makamların mecbur tuttuğu haller dışında bahis ve şans oyunları ile ilgili düzenleyici bir kuruluş da dahil olmak üzere, fakat böyle bir durumda, ifşanın zamanlaması ve içeriğiyle ilgili karşı tarafa danışıldıktan hemen sonra;

13.1.2 Profesyonel danışmanına gizlilik mükellefiyeti dâhilinde ve sadece meşru amaçlarla; ve

13.1.3 İlgili bilginin kamuya mal olduğu veya olacağı tarih anında veya sonrasında.

13.2 İş Ortağı ve çalışanları, iş ortakları, yöneticileri ve hissedarları, Gizli bilgiyi, İş Ortağının bu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirme amacı dışında başka bir amaç için kullanmayacağını taahhüt eder.

13.3 13. Madde hükümleri bu sözleşmenin her ne şekilde olursa olsun feshinden etkilenmez.

14. İlgili Mevzuat ve Yargı

14.1. İşbu Koşul ve Şartlar Malta kanunlarına tabidir ve buna göre yorumlanır.

14.2. İşbu koşul ve şartlarla ilgili veya kaynaklanan herhangi bir ihtilaf, anlaşmazlık veya talep durumunda veya bu nedenlerle ihlal, yorumlama, feshi veya geçerlilik durumunda, taraflar bu ihtilaf, anlaşmazlık veya talebi tahkime götürme konusunda hemfikirdirler. Tahkim, Malta Tahkim Yasası (Malta Kanunları 387. başlık) bünyesinde kurulan, Tahkim Kuralları altında düzenlenecektir. Tahkim, taraflarca anlaşılan tek bir hakem veya anlaşmazlık durumunda ilgili kurallara göre atanan 3 hakem tarafından yürütülür. Tahkim elverdiği ölçüde hem usul hem de esas ile ilgili olarak Malta Kanunlarına göre yapılacaktır. Tahkim süresince kullanılacak dil İngilizce olacaktır. Taraflar, bu sözleşmeden doğan her türlü talep ve karşı talep veya diğer konularda, tahkim kararının aralarındaki tek ve yegâne çözüm oluğunda ve kararın nihai ve bağlayıcı olduğunda hemfikirdirler.

15. Pazarlama Materyalleri

15.1 WinnersAffiliates gerekli olduğunu düşündüğü hallerde İş Ortağına gerekli Pazarlama Materyallerini sağlayacaktır.

15.2 İş Ortağı Pazarlama Materyallerini internet sitesinde görünür ve WinnersAffiliates’i memnun edecek şekilde sergilemekle yükümlüdür. Sergileme biçimi bu sözleşmenin koşul ve şartlarına tabidir.

15.3 İş Ortağı, Pazarlama Materyallerinden, WinnersAffiliates’in internet sitesine WinnersAffiliates tarafından belirtildiği şekilde bir Link içerecektir.

15.4 İş Ortağı, WinnersAffiliates İnternet Sitesini, ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak için grafik, metin veya başka materyaller içeren yöntemleri, WinnersAffiliates yazılı olarak izin vermediği sürece kullanmayacaktır.

15.5 İş Ortağı, WinnersAffiliates tarafından hazırlanan Pazarlama Materyallerini değiştirmeye, ekleme veya çıkarma yapmaya izinli değildir. İş Ortağının Pazarlama Materyalleri üzerinde böyle bir değişiklik yapma isteğinde olduğu durumlarda, öncesinde WinnersAffiliates’ten değişiklikle ilgili yazılı izin almak zorundadır.

15.6 Şüpheye mahal vermemek için, WinnersAffiliates Pazarlama Materyallerinin her türlü hak, sahiplik ve hisselerinin ve her türlü telif hakkı, ticari marka hakkı veya diğer sınai mülkiyet haklarını saklı tutar. İş Ortağı, bu sözleşme maddelerinde belirtilen yükümlülüklerini harfiyen yerine getirebilmek amacıyla Pazarlama Materyallerini sadece kullanma ve sergileme hakkına sahiptir. Bu paragrafta belirtilenlerin dışında, bu Sözleşme içerisindeki hiçbir madde, İş Ortağına Pazarlama Materyalleri üzerinde, WinnersAffiliates tarafından açıkça belirtilmediği sürece, hiçbir hak, sahiplik veya hisse sahipliği veya WinnersAffiliates’e ait herhangi bir başka sınai mülkiyet hakkı tanımaz.

15.7 Her ne sebeple olursa olsun, Pazarlama Materyallerinin, bu Sözleşmenin son bulması veya feshini müteakip kullanılması veya ifşası, yasaktır ve sözleşmenin ağır ihlali anlamına gelir.

16. Mücbir Sebepler

16.1 WinnersAffiliates’in, bu sözleşme gereği yükümlülüklerini yerine getirmesinde, makul ticari tedbirleri kullanarak üstesinden gelemediği, gelmekte geciktiği ve makul kontrolünün ötesindeki sebep ve durumlarda ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere, savaş, ayaklanma, sivil veya askeri otoritenin eylem durumlarında veya terör durumlarında; yangın, sel, deprem, kasırga, tropikal fırtına veya diğer doğal afetler; fiber optik kesintileri; grevler, ulaşım, tesis, yakıt, enerji, işçi veya materyal sıkıntıları, telekomünikasyon ve bilgi hizmet altyapılarındaki başarısızlıklar, bilgisayar korsanlığı durumlarında, WinnersAffiliates’in ihmal veya sebebi olmamak kaydıyla her türlü hukuki ve idari yaptırım ve yetkili idare tarafından uygulanan her türlü yaptırım, kural, düzenleme, yönetim durumlarında, ambargo uygulanması, ihracat veya ithalat kısıtlaması, kota veya diğer kısıtlama ve yasaklamalar, lisans şartları veya gerekli lisansı veya izni temin etmedeki başarısızlık durumlarında (herbiri “mücbir sebep durumunda”) WinnersAffiliates hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, yükümlülüklerini ihlal veya yerine getirmede kusurlu sayılamaz.

17. Çeşitli Hükümler

17.1 WinnersAffiliates’in İnternet Sitelerinin içeriğinden ve genel olarak işlerinin yürütülmesinden tek ve yegâne sorumlu WinnersAffiliates’tir. İş Ortağı sadece müşteri temin etmede aracı olarak hareket eder. Taraflar bağımsız yüklenicilerdir. İşbu sözleşmeyle, ne bir ortaklık veya müşterek girişim ne de asil-vekil veya işveren-çalışan ilişkisi amaçlanmamaktadır. İş Ortağı, diğer tarafı bağlayıcı veya bağlama amacıyla herhangi bir taahhütte bulunma yetkisine sahip değildir ve böyle bir girişimde bulunamaz.

17.2 2 Doğrudan veya dolaylı bir şekilde, Affiliate tarafından yapılan bir kural ihlali, bir başka kuralın da ihlaline sebebiyet verebilir bu nedenle Affiliate, feragat ettiğini veya razı olduğunu yazılı ve imzalı bir şekilde bildirmelidir. Bu konuda yazılı bildiri verilmedikçe, burada belirtilen hüküm ve koşullar için hiçbir feragat ve ihlal mazur görülemez.

17.3 İşbu Şart ve Koşullar, taraflar için ve onların varisleri ve devir ve temlik edilen izinli kişiler için bağlayıcıdır ve yürürlüktedir.

17.4 İş Ortağı, WinnersAffiliates’ten yazılı izin almadıkça, işbu Şart ve Koşullarca belirlenen yükümlülük ve haklarının tamamını veya bir kısmını atama, yenileme veya devretme yetkisine sahip değildir.

17.5 İşbu Koşul ve Şartlar içerisindeki başlıklar sadece kolaylık sağlamak amacıyla konulmuştur ve bu Koşul ve Şartların yorumlanmasında etkisi yoktur.

17.6 İşbu Koşul ve Şartlar içerisinde mevzuat hükümlerine yapılan bütün referanslar aşağıdakiler de dâhil olmak üzere;
a. Malta’da şuan yürürlükte olan mevzuat değişiklikleri, takviyeleri ve yeniden düzenlemeleri; ve
b. bütün mevzuat organları veya bahsi geçen mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan yönetmeliklere yapılmış olarak yorumlanır.

17.8 İşbu Koşul ve Şartların hükümlerinden birinin geçersiz, yasalara aykırı, bağlayıcı olmadığı veya uygulanamadığı (tamamı veya bir bölümü), durumlarda, Koşul ve Şartların geriye kalan hükümleri, genel amaç ve ana fikrinden ayrılamaz bir biçimde bağlantılı olmadığı ve bu yüzden geçersiz, yasalara aykırı, bağlayıcı olmayan veya uygulanamaz maddelerden ayrılamaz ölçüde geçerli olmaya devam edecektir. Taraflar, geçersiz, yasalara aykırı, bağlayıcı olmayan veya uygulanamaz maddeyi sözleşmenin genel amacı ve ana fikrini hesaba katarak mümkün olduğunca az değiştirerek oluşturdukları yeni madde üzerinde anlaşmak üzere makul çabayı sarf edeceklerdir.

17.8 İşbu Koşul ve Şartlar İnternette farklı dil seçenekleriyle, aynı prensipleri yansıtarak yayınlanmaktadır. Bu Koşul ve Şartların yabancı-dil versiyonlarının anlaşmazlığa yol açtığı durumlarda İngilizce versiyonu geçerli sayılır.